Forward

Forward to magazyn Koła Naukowego Progress, wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Praca przy magazynie to skład i projekty layoutu, ale też tematyczne ilustracje do artykułów.