Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu
w marketingu międzynarodowym