IDCBP

Intercultural Dialogue can begin with a Photo (IDCBP)

Projekt którego ideą była interakcja różnych kultur poprzez fotografię. Z okazji wizyty grup z Rumuni i Włoch w Łodzi zaprojektowałem plakat i znak łódzkiej edycji.

ikona wpisu IDCBP fragment plakatu